Har du et hjelpemiddel fra oss på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, som trenger service, reparasjon eller vedlikehold?

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel, har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Enklere reparasjoner gjennomføres av teknikere i kommunen du bor i. Andre reparasjoner sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke, hvor det gjøres en vurdering på om reparasjonen kan utføres der, eller om det skal sendes en service ordre til oss som leverandør. Les mer på nav.no.

Hvis du har kjøpt et hjelpemiddel selv direkte fra oss, bistår vi selvfølgelig med det som skal til for at du skal få brukt produktet – enten det er en reparasjon som du selv betaler for, eller det er en reklamasjon.

Mainmove Sport AS har lager og eget serviceverksted i Raveien 425d, Sandefjord.
Her utfører vi service, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler til idrett.
Vi bistår brukere med justeringer og tilpasninger av utstyret ved behov på treninger, turneringer, hjemme hos brukeren eller andre steder.

For direkte kontakt med vårt servicepersonell kan du ringe Erik: 916 89 746